διαχειριση facebook Options

να έιναι ανοικτές συλλογικότητες, δηλαδή να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι και ημερομηνίες για συνελεύσεις για οποιον θέλει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων που σχετιζεται με την διαχείριση του μέσου

"Cyprus desires to have a trilingual IndyMedia Web-site in which men and women can publish freely and overtly within the Hellenic, Turkish and English languages - during the sort of Open Publishing that IndyMedia has long been known for throughout the politicized radical and choice community because the start of the 10 years. We are incredibly upset and disrupted with The truth that Open Publishing is impossible right now..."

Το μόνο που δεν έχει δημοσιευτεί είναι μιά οιαδήποτε λογική αντίρρηση στις απαντήσεις και πληροφορίες που δημοσιεύσαμε γιά τις ψευδείς κατηγορίες εναντίον της ομάδας.

o- For various yrs in the row, we have served since the contacts for Arranging within the context of the earth Huge Marijuana March, and therefore are associated with all the efforts to legalize Cannabis inside our place.

The varied threats to our security and stability and also the continual endeavours to disrupt our work by routine collaborators and provocateurs (posing as "anarchists") have not succeeded in decreasing our Group do the job, our endeavours, or our commitment. Nevertheless they ended up The key reason why why we modified the "open meeting" coverage to something that operates superior:

Thank you on your fascination in republishing this Tale. That you are are free republish it so long as you need to do the next:

o- several decades of standard evenings put aside for activist dialogues within the requirements of the Alternative Local community.

Εν ο νους σου τζιαι μια λίρα πως άμαν έσιεις εθνική ταυτότητα είσαι εθνικιστής. Μπορείς μορφωμένε μου να έσιεις εθνική ταυτότητα τζιαι αγάπη άπειρη τζιαι κατανόηση για ούλλα τα πλάσματα του κόσμου.

στο οποίο ο συγγραφέας του εκφέρει ένα λόγο τον οποίο θα μπορούσε να υπογράφει πχ είτε ο αναστασιάδης του δησύ είτε ο χριστόφιας και πολλοί άλλοι "πολιτικοί"

Cyprus.indymedia violates the Indymedia basic principle of open up publishing. You can certainly validate this by browsing on the site.

Οι κατήγοροι βασίζονται μόνο στα αισθήματα ενοχών που κτίζουν οι σχέσεις τους μεταξύ τους. Και εγώ ως μέλος της κοινότητας τα έχω υποστεί σε προσωπικό επίπεδο σε βαθμό που ντρέπομαι ακόμη να βάλω το όνομα μου εδώ.

In that spirit, all of the operate meetings to attain all the get the job done and assignments mentioned over move perfectly, and through the ten years there have been many people that passed via our doors, sometimes to operate only on specific jobs, occasionally to stay on for numerous get more info many years and commit to shouldering positions of obligation.

For further explanations, informations or the rest on the situation of Cyprus IMC we are at your disposal.

Είδα πως σε ένα σχόλιο οι "θαυμαστές" της ιστοσελίδας σε κατηγόρησαν πως είσαι.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “διαχειριση facebook Options”

Leave a Reply

Gravatar